Dinamik Otomotiv

Potential Product and Service Buyer Clarification Text

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

"POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI" AÇIK RIZA METNİ VE BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Pazarlama (Mesaj İçeriği)

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

İletişim (Mesaj İçeriği, İleti Zamanı), İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı), Müşteri İşlem (E-Posta - Ticari Elektronik İleti Onayı)

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil)), Pazarlama (Mesaj İçeriği)

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, iletişim izni, iletişim izin konusu, iletişim izni kaynağı, vd.),

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.

 

Aydınlatma Metinleri:

Ayrıca şirket web sitesi, intranet portalı, kurum içi doküman paylaşım alanı içerisinde yer alan KVKK kapsamındaki aşağıdaki dökümanları okudum, anladım.

 

  • Müşteri Aydınlatma Metni
  • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metni
  • Tüzel Kişi Müşteri Çalışanı Aydınlatma Metni
  • Ziyaretçi  Aydınlatma Metni
In the Dynamic Automotive website, cookies are used in order to improve the user experience and to ensure the efficient operation of the website. Please read the text of KVKK.